Consells del Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya segons crisis coronavirus