El Centre romandra obert del 1 al 15 i del 27 al 31 Agost